<![CDATA[אולפנת דרכא נתיבות]]>Wed, 16 May 2018 17:55:17 +0300Wed, 16 May 2018 17:55:17 +0300http://www.ulpanantv.edu1.org.il/1800<![CDATA[תרגיל למידה בחירום]]>http://www.ulpanantv.edu1.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2052580AR_2052580Wed, 21 Feb 2018 00:06:54 +0200<![CDATA[שיעורים פרטיים ברשת]]>http://www.ulpanantv.edu1.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1745914AR_1745914Tue, 15 Nov 2016 22:09:25 +0200<![CDATA[קישורים עמודה ימנית]]>http://www.ulpanantv.edu1.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1207649AR_1207649Mon, 16 Feb 2015 21:28:13 +0200<![CDATA["מטרת החינוך היא להכשיר את האדם לצורתו המתוקנת שהנקודה המרכזית שבה היא לעשותו טוב וישר"]]>http://www.ulpanantv.edu1.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=590004AR_590004Fri, 10 May 2013 08:57:58 +0300