אולפנת דרכא נתיבות

אולפנת דרכא נתיבות

"מטרת החינוך היא להכשיר את האדם לצורתו המתוקנת שהנקודה המרכזית שבה היא לעשותו טוב וישר"

תרגיל למידה בחירום

תרגיל למידה בחירום

ניהול

שיעורים פרטיים ברשת

מדעי המחשב

מתמטיקה חטיבת ביניים

WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA