אולפנת דרכא נתיבות
  www.ulpanantv.edu1.org.il
אולפנת דרכא נתיבות
יום ה', י’ בסיון תשע”ח
דף הבית דבר המנהל טפסים להורדה פינת היועצת חינוך חברתי חדר מורים יצירת קשר

בס"ד חזון האולפנה ומתווה דרך הקדמה "צמיחה היא תהליך טבעי בעולם הזה: מה שנזרע באדמה צומח מעצמו... בניין הוא דבר שאדם עושה. מניח יסוד, ואחר כך מניח נדבך על גבי נדבך עד שהבית מוכן". (הרב וולבה) האולפנה היא הבית השני של הבנות היקרות, ומטרתה להצמיח ולבנות מתוך עולמה של תורה, בת בעלת מידות, ערכים ויראת שמיים, שתממש את הכישרונות הגלומים בה ותשתמש בהם לפיתוח אישי וללקיחת אחריות על כלל ישראל. אהבת תורה ויראת שמים "סוף דבר הכל נשמע, את האלוקים ירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם" (קהלת) אהבת תורה ויראת שמים מהוות את הבסיס לעולמו הרוחני והערכי של היהודי. אנו רואים מעלה גדולה בכך שהנהגותיה ומעשיה של בת האולפנה ינבעו מתוך יראת שמיים על פי דרכה של תורה, ועל כן נשקיע מרצנו להנחיל זאת לבנותינו. - פיתוח אהבת התורה א. מפגש עם דמויות תורניות משמעותיות. ב. הקמת מדרשה שתפעל על בסיס שבועי. ג. צוות חינוכי שמהווה מודל. ד. שיחות וסדנאות. ה. יחס חם ואישי. - מחויבות הלכתית וידיעת ההלכה א. חידוני חגים ב. הלכה יומית ג. שיעורי הלכה ד. שו"ת לרב האולפנה. - גאוות יחידה א. לקיחת חלק באירועי הציונות הדתית ב. מפגש עם אולפנות אחרות בארץ. ג. לימוד אבות ובנות, אימהות ובנות, חברותות. - חוויה דתית (היונקת מבית אבא) א. הרקדות ב. סיורים שונים ג. הכרות ולמידה על רבנים. עבודת המידות "אמר רבי ישמעאל בר נחמן: עשרים וששה דורות קדמה דרך ארץ את התורה, וזהו שכתוב 'לשמור את דרך עץ החיים' – דרך זו דרך ארץ, ואחר כך עץ החיים זו תורה". (ויקרא רבה) אנו רואים חשיבות בטיפוח חברה ערכית, צודקת ומוסרית, הפועלת בנעימות ובדרך ארץ. לפיכך נחזק בבנותינו מידות טובות ונפעל לכך שילכו בדרכי האבות על מנת שיהוו דמויות מופת בנתיבות בפרט ובמדינת ישראל בכלל. א. חיזוק בנות מצטיינות בתחום הערכי. ב. סמינריונים ג. נושא חודשי ד. שעות מחנך אפקטיביות ה. חינוך לדרך ארץ פיתוח זהות ציונית דתית ואחריות לכלל ישראל "באהבת עמנו וארצנו אנו חייבים להתחזק ביותר, לייסד החינוך שבישוב החדש החביב, על היסוד הישראלי הטבעי, על יסוד כזה שנהיה בטוחים שהילד היהודי על ידו כשיגדל איש יהודי שלם טוב לעצמו, גם טוב לעמו ונאמן לארצו באמונתו אמת. הכלל: טוב עם אלוקים ועם אנשים". (הרב קוק) כממשיכי דרכו של הראי"ה קוק נשקיע ונחנך את בנותינו לדרך של תורה ועבודה, חיבור לעם ולמדינה ואהבת הארץ. שאיפתנו היא שבסופו של תהליך חינוכי זה בוגרות האולפנה יפעלו מתוך תחושת אחריות ומחויבות לכלל ישראל בכל מקום שאליו יגיעו. א. מועצת תלמידות ב. התנדבויות שונות בקהילה. ג. עידוד בנות להיות פעילות בסניף בני עקיבא. ד. מפגש עם דמויות מפתח בציונות הדתית. ה. טיולים ו. סיורים למקומות הקשורים בציונות ובמוסדות המדינה ז. חשיפת הבנות לאקטואליה. שאיפה למצוינות ומיצוי עצמי "כל מה שאדם יודע יותר את ערכו, ככה ערכו באמת גדול הוא". (הרב קוק) בתוך כל אדם טמונים כישרונות ותחומי עניין שונים ומגוונים. אנו מאמינים שמצוינות אמיתית היא היכולת של התלמידה לזהות ולהכיר בכישרונותיה המיוחדים, ולדעת למקסם כישורים ייחודים אלו. מתוך כך, אנו נפתח בפני הבנות צוהר לתחומי ידע ועשייה, נעודד ונחזק אותן להעריך ולהפעיל את הכוחות הטמונים בהן, וניתן את מרב הכלים לפיתוח חשיבה עצמאית ולעיצוב השקפת עולמן. א. חוגים המתקיימים אחת לשבוע. ב. אירועי שיא שנתיים באחריות הבנות בתחומי אומנות שונים. ג. עידוד יוזמות ורעיונות של הבנות. ד. חיזוק המצוינות הלימודית בהתאם לכישוריהן של הבנות. שילוב התקשוב באולפנה "בכל דור ודור צריך ללמוד את דרכי השימוש בכלים המשפיעים על הדור" (הרב קוק( אנו שואפים לחנך את תלמידותינו לבניין אישיות משמעותי תוך התמודדות עם המציאות המורכבת והקניית כלים מתאימים. אנו שואפים לפתח סביבה טכנולוגית ערכית, חינוכית המביאה לידי ביטוי את הערכים שלאורם אנו מחנכים: צניעות, כבוד בין אדם לחברו, שמירת הלשון. א. הרחבת השימוש והשילוב בטכנולוגיות התקשוב והמידע בתוכניות הוראה ובשיעורים. ב. שדרוג הפורטל הבית ספרי ועדכון באופן שוטף של את אתר בית הספר. ג. שימוש בתקשורת מתוקשבת כאמצעי לקשר ולהעברת מידע לתלמידים ולהורים. ד. הקניית מיומנויות מחשב ושימוש מושכל בטכנולוגיות מידע. ה. הרחבת השימוש בתוכנה לניהול ארגוני ופדגוגי של בית הספר. ו. התמקצעות וחדשנות של צוות החינוך וההוראה בתחום התקשוב.