אולפנת דרכא נתיבות
  www.ulpanantv.edu1.org.il
אולפנת דרכא נתיבות
יום ה', י’ בסיון תשע”ח
דף הבית דבר המנהל טפסים להורדה פינת היועצת חינוך חברתי חדר מורים יצירת קשר

תשעז דוגמאות לשאלות.pptx שאלות חזרה לקראת משימה מסכמת סייבר.pdf מבחן תשע"ו: סייברואינטרנט-עברית-תשעו.pdf פתרונות: פתרונות תשעו סייבר ואינטרט.pdf מבחן תשע"ה: משימהמסכמתמודולסייברואינטרנטתשעה.pdf פתרונות: מפתמשימהמסכמתסייברתשעה21-4-15 (1).docx מבחן תשע"ד: mafmar92014.pdf פתרונות: map92014(0).pdf דוגמא למבחן: דוגמהלמשימהמסכמתסיברואינטרנטכיתהטתשעד(2) (1).pdf פתרונות מבחן לדוגמא ייצוג תמונות: ייצוג מידע תמונות.docx תקשורת נתונים: תקשורת נתונים.docx מושגים בהצפנה: מושגיםבהצפנה.pdf סיכום סוגי הצפנה: סיכום מושגים וסוגי הצפנה.pdf סיכום כל החומר + תרגילים: סיכום.pdf