אולפנת דרכא נתיבות
  www.ulpanantv.edu1.org.il
אולפנת דרכא נתיבות
יום ה', י’ בסיון תשע”ח
דף הבית דבר המנהל טפסים להורדה פינת היועצת חינוך חברתי חדר מורים יצירת קשר

הסבר לולאות: לולאת for : לולאות javascript.pptx לולאת while: לולאת WHILE.pptx חזרה לבחינת מפמר צד לקוח.pptx שאלות חזרה לקראת משימה מסכמת צד לקוח.pdf דוגמא למבחן: דוגמהלמשימהמסכמתמודולצדלקוחכיתהחתשעד.pdf פתרונות:צדלקוחפתרונות2014(0).pptx מבחן תשע"דmafmar8clientside2014(0).pdf פתרונות:map8clientside2014(6).pdf מבחן תשע"ה: משימהמסכמתצדלקוח25420152300.pdf פתרונות: מפת-משימהמסכמתצדלקוח.pdf מבחן תשע"ו: צדלקוח-עברית-תשעו.pdf פתרונות: פתרונות צד לקוח תשעו.pdf פקודות ב html: HTMLteaching(1).txt פקודות ב javascript: JavaScriptTeaching.txt