אולפנת דרכא נתיבות
  www.ulpanantv.edu1.org.il
אולפנת דרכא נתיבות
יום ה', י’ בסיון תשע”ח
דף הבית דבר המנהל טפסים להורדה פינת היועצת חינוך חברתי חדר מורים יצירת קשר

דף פקודות שיחולק במבחן.מי שרוצה יכולה להדפיס בצבעוני בבית ולהביא למבחן.דף פקודות שאלות חזרה לקראת משימה מסכמת סקראצ.pdf מבחן תשע"ו: אלגוריתמיקהבאמצעותסביבתסקראצ`-עברית-תשעו.pdf פתרון: פתרונות סקראצ תשעו.pdf מבחן תשע"ה משימהמסכמתאלגוריתמיקהבאמצעותסביבתסקראצתשעה.pdf פתרון: מפתמשימהמסכמתסקראצתשעה25-4-15.pdf מבחן תשע"ד mafmar72014.pdf פתרון: map7scratch2014(1).pdf מבחן תשע"ג מבחןמסכם2013-עותקשחורלבן.pdf פתרון: מפתמשימהמסכמתזתשעג2013(0).pdf מבחן תשע"ב mafmar7-2012.pdf פתרון: מפתמשימהמסכמתזתשעב2012.pdf מבחן תשע"א mafmar7-2011.pdf פתרון: פתרוןומחווןמשימהמסכמתזתשעא2011.pdf דוגמא למבחן: mafmar7-Example.pdf פתרון: פתרוןמשימהמסכמת-דוגמה-תשעאכיתהז.pdf