אולפנת דרכא נתיבות
  www.ulpanantv.edu1.org.il
אולפנת דרכא נתיבות
יום ה', י’ בסיון תשע”ח
דף הבית דבר המנהל טפסים להורדה פינת היועצת חינוך חברתי חדר מורים יצירת קשר

לוח צלצולים 08:10-08:40 תפילה 08:40-09:20 שיעור ראשון 09:20-10:05 שיעור שני 10:05-10:30 הפסקת אוכל 10:30-11:15 שיעור שלישי 11:15-12:00 שיעור רביעי 12:00-12:10 הפסקה 12:10-12:55 שיעור חמישי 12:55-13:40 שיעור שישי 13:40-14:00 הפסקת צהריים 14:00-14:45 שיעור שביעי 14:45-15:30 שיעור שמיני 15:30-15:40 הפסקה 15:40-16:20 שיעור תשיעי 16:20-17:00 שיעור עשירי